บริษัท พรอพเพอร์ตี้  โปร บิวดิ้ง แมเนจเม้นท์ จำกัด 

เป็นบริษัทที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยให้ครอบคลุมถึงปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงช่วยวางแผนทางการเงินและการบำรุงรักษาระบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปัญหาของฝ่ายบริหารอาคารที่ต้องมีภาระผูกพันระยะยาวในการบริหารจัดการ และช่วยเป็นแนวทางในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยให้บริการงานบริหารจัดการอาคารทุกประเภท
 
 
บริการของเรา

บริการจดทะเบียนอาคารชุด นิติบุคคล อาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 
บริการงานบริหาร จัดการโครงการ
 
บริการให้คำปรึกษา
 
บริการด้านกฎหมาย
 
บริการจัดการงานระบบวิศกรรม
 
บริการด้านการจัดการด้านบัญชีการเงิน
 
งานบริการรักษาความสะอาด และตรวจสอบสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชุมชน
 
บริการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชน
โครงการที่รับบริหาร
 
บริษัท พรอพเพอร์ตี้  โปร บิวดิ้ง แมเนจเม้นท์ จำกัด 
มีความชำนาญในการให้บริการด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์ในทุกรูปแบบด้วยประสบการณ์จากทีมงานมืออาชีพ
Powered by MakeWebEasy.com