ฝึกซ้อมอพยพการหนีไฟ ในส่วนบริหารอาคารสำนักงานอาคารวิทยานิเวศน์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ วันที่ 24 มิถุนายน 2562

Last updated: Nov 13, 2019  |  116 Views  |  ข่าวสารและกิจกรรม

ในการบริหารอาคารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบความปลอดภัยของอาคาร ควรมีการจัดการอบรมระบบดับเพลิงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คนที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในอาคารได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย  โดยสามารถควบคุมเหตุเบื้องต้นได้ และในกรณีที่มีเหตุอัคคีภัยรุนแรงจะสามารถอพยพหนีไฟออกมาได้อย่างปลอดภัยและไม่ได้รับอันตรายทางร่างกาย

Powered by MakeWebEasy.com