อบรมความปลอดภัยในการทำงานบริหารอาคารในพื้นที่อับอากาศ สำนักงานการบินไทยหลานหลวง

Last updated: 12 Nov 2019  |  715 Views  | 

ให้พนักงานทราบถึงการทำงานและขั้นตอนการปฏิบัติในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในส่วนของอาคารที่เป็นพื้นที่อับอากาศได้รู้ถึงความหมายและวิธีการป้องกันในการเข้าในพื้นที่อับอากาศให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่และหลังปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และรวมไปถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในคนที่ติดอยู่ในพื้นทีอับกาศได้อย่างทันถ่วงที

Powered by MakeWebEasy.com