การฝึกซ้อมการหนีไฟประจำปี 2562 อาคารนวไชยยันต์ ในส่วนของการบริหารอาคาร

Last updated: 12 Nov 2019  |  612 Views  | 

ผู้เข้าอบรมที่นอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันการเกิดอัคคีภัยแล้ว ในภาคปฏิบัติที่นอกจากการซ้อมหนีไฟ คือการฝึกการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อใช้ในการระงับเหตุอัคคีภัยขั้นต้น ได้แก่

1. การทำงานของอุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติภายในบริหารอาคารว่าทำงานอย่างไร และทำงานเมื่อไร เพื่อให้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดการประมาทเลินเล่อทำให้สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ดังโดยที่ไม่มีเหตุ
2.การใช้สายส่งน้ำดับเพลิง ซึ่งอยู่ในตู้ดับเพลิงที่ทางอาคารจัดเตรียมเอาไว้ ว่าใช้งานอย่างไรและการใช้สัญญาณมือเพื่อเปิด-ปิด วาล์วน้ำเนื่องจากจะต้องใช้กำลังคนหลายคน
3. ฝึกดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดาและแก๊สโดยการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี และตำแหน่งที่ติดตั้งของถังดับเพลิงในอาคารว่ามีที่ไหนบ้าง จำนวนเท่าไร

Powered by MakeWebEasy.com