ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561 และการดับเพลิงเบื้องต้น หอพักแพทย์ ส่วนของบริหารอาคาร ร.พ.จุฬาฯ

Last updated: 2019-11-12  |  639 Views  | 

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561 ได้มีการจัดการอรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริหารอาคารภายในอาคาร หรือเจ้าหน้าที่ มีความรู้ในเรื่องการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จะได้มีความรู้ในเรื่องการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟอย่างมีแบบแผนตามที่กำหนดไว้ จะสามารถระงับเหตุการณ์ในเบื้องต้น และจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้

Powered by MakeWebEasy.com