โครงการที่รับบริหาร
อาคารสำนักงานและพลาซ่า : อาคารส่วนกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์
image
image
image
ให้บริการด้านบริหารอาคาร งานซ่อมบำรุง และงานรักษาสิ่งแวดล้อม
  • อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล 17 ชั้น
  • อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 22 ชั้น
  • อาคารเรียนรวม (Learning Tower) 14 ชั้น
  • อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 9 ชั้น
อาคารสำนักงาน : อาคารการบินไทย
image
อาคารที่พักอาศัย : อาคารหอพักวิทยนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
image
อาคารที่พักอาศัย : อาคารนวไชยยันต์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
image
image
อาคารที่พักอาศัย : อาคารหอพักจุฬานิเวศน์ อาคารหอพักจุฬานิวาส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
image
image
อาคารที่พักอาศัย : นิติบุคคลอาคารชุด เรสซิเดนท์ 52
image
image
อาคารที่พักอาศัย : หมู่บ้านปริญญดาฉลองรัช
image
Powered by MakeWebEasy.com