เกี่ยวกับเรา

บริษัท พรอพเพอร์ตี้ โปร บิวดิ้ง แมเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือนสิงหาคม 2557 โดยบริษัทฯ มีทีมงานประสบการณ์สูง ในการบริหารจัดการชุมชนตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิติ แก่ท่านเจ้าของอาคาร เจ้าของห้องชุด และผู้ใช้งานอาคาร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2551 อันจะเป็นการรักษา และเพิ่มมูลค่าของอาคารที่พักอาศัยให้มีกายภาพแวดล้อมที่ดี และทรงคุณค่า ด้วยประสบการณ์ของทีมงานซึ่งพัฒนามาโดยต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความเข้าใจ และเข้าถึงการตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

พันธะกิจ
image
ทุ่มเทความรู้ และความสามารถที่มีจากประสบการณ์ทั้งหมดของเรา
image
สร้างงานบริการ คุณภาพให้กับลูกค้าทุกราย ด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์สูง
image
เพื่อตอบสนองความไว้วางใจที่ลูกค้าทุกท่านได้ให้โอกาสเรา
image

ปรัชญา

บริษัท พรอพเพอร์ตี้ โปร บิวดิ้ง แมเนจเม้นท์ จำกัด มีความมุ่งมั่นในการสรรค์สร้างภารกิจสู่ความพึงพอใจสูงสุด ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ การบริหารจัดการอาคารและสำนักงานของทีมงานพรอพเพอร์ตี้ โปรฯ มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สินของลูกค้า และลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการตั้งเป้าหมายในการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการให้กับลูกค้า เราเชื่อว่า การบริหารจัดการอาคารและสำนักงานที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยรักษา และเพิ่มพูนมูลค่าแห่งทรัพย์สินของลูกค้าและสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับการลงทุน

ด้วยประสบการณ์ ความรู้ และบุคลากรของเรา ผนวกกับระบบการสนับสนุนการทำงานทั้งข้อมูลและทีมงานที่มีความพร้อมของ พรอพเพอร์ตี้ โปรฯ ทำให้เราสามารถทำงานสนองตอบต่อความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Powered by MakeWebEasy.com